O nas   |   Pomoc   |   Kontakt
Wszystkie
Książki
Podręczniki szkolne
Gry, Puzzle, Zabawki
Muzyka
Filmy
Multimedia
Tylko dostępne
Szukaj
Tytuł:
Autor:
ISBN:
Kategoria:
Wydawca:
Szukaj w:
Promocja Wyprzedaż Nowość
Tylko dostępne:
    
Szukaj
Wyszukiwarka podręczników
Wyszukaj dowolny podręcznik:
Tytuł:
Szkoła:
Wydawca:
Szukaj podręczników
Wyszukaj zestaw podreczników wg. wykazu twojej szkoły:
Rok szkolny:
Szukaj podręczników
Pedagogika
Na strone:
Sortuj według: TytulCenaData wydania
Sortuj wynik: RosnącoMalejąco
Tom 11 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Nauczyciel idziecko wdobie kryzysu edukacji, składa się zdwóch części. Teksty mają charakter teoretyczny, empiryczny ipraktyczny. Stanowią wkład wdyskusję nad stanem edukacji małego dziecka oraz możliwościami jej modyfikacji zgodnie zuniwersalnym systemem wartości wperspektywie kształcenia młodych pokoleń ibudowania wartościowego społeczeństwa. Wszerszej perspektywie dotyczą dylematów kształcenia ...
54,40 zł
64,00 zł
(-15%)
Wysyłamy w:
48-72h
Ustawą z 14.12.2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe wprowadzone zostały reguły określające zasady wdrożenia i funkcjonowania nowego ustroju szkolnego. Jednym z założeń reformy jest wygaszanie gimnazjów i przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Publikacja Ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w czasie reformy ustroju szkolnego ...
59,30 zł
79,00 zł
(-24%)
Produkt chwilowo niedostępny
Profesor Jerzy Woźnicki to uczony działający w obszarach elektroniki i fotoniki w dziedzinie nauk technicznych. Prowadzi także badania w dyscyplinie nauki o polityce publicznej w dziedzinie nauk społecznych uznawany jest za twórcę tej dyscypliny w naszym kraju. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Całe życie zawodowe związany z Politechniką ...
36,80 zł
49,00 zł
(-24%)
Produkt chwilowo niedostępny
Część teoretyczna tego opracowania ma na celu przybliżenie nauczycielom, logopedom, a także rodzicom pojęcia świadomości fonologicznej i jej znaczenia w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Wyjaśnia ona pojęcia słuchu fonematycznego, będącego podstawą opanowania języka mówionego. Program ten ma za zadanie ułatwić dzieciom uzmysłowienie sobie fonologicznej podzielności słów oraz osiągnięcie umiejętności ...
40,80 zł
48,00 zł
(-15%)
Wysyłamy w:
48-72h
Czternastu Autorów, czternaście bardzo różnych ujęć zagadnień związanych zresocjalizacją składa się na niniejszy tom istaje się początkiem dalszych poszukiwań.Niniejsza publikacja zrodziła się zwielu przemyśleń. Na jej kartach zabrali głos nie tylko wytrawni pedagodzy, ale ici, którzy stawiają swoje nieśmiałe kroki wpracy zdrugim człowiekiem. Poszukują odpowiedzi na wiele pytań itargani są ...
32,30 zł
38,00 zł
(-15%)
Produkt chwilowo niedostępny
Celem zebranych w niniejszym tomie artykułów jest próba odpowiedzi na pytanie, co współcześnie pozostało z historycznego pojęcia autonomii sztuki i na czym miałaby polegać nowa formuła autonomii? Czy wypracowana przez nowożytną filozofię figura sztuki, która posiada właściwy sobie język, logikę/gramatykę, narzędzia i środki wypowiedzi jest do utrzymania? Czy jest do ...
30,30 zł
35,70 zł
(-15%)
Produkt chwilowo niedostępny
Wszyscy uczniowie mają prawo do osiągania sukcesu na miarę swoich możliwości, do troski, czasu i uwagi nauczycieli, do dostosowywania do ich potrzeb tempa i metod pracy. Jak jednak polonista, realizując jeden program nauczania w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, może rozwijać talenty, reagować na braki, motywować do nauki?Autorzy niniejszej książki przedstawiają zarówno ...
33,20 zł
39,00 zł
(-14%)
Wysyłamy w:
48-72h
Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się wtym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła wniej swoje kilkunastoletnie doświadczenia zprowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna wsystemie kształcenia zintegrowanego na uczelni ina platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość parę lat temu przygotowała 10 godzin ...
28,90 zł
34,00 zł
(-15%)
Wysyłamy w:
48-72h
28,60 zł
33,60 zł
(-14%)
Wysyłamy w:
48-72h
30,30 zł
35,70 zł
(-15%)
Wysyłamy w:
48-72h
Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza Tradycje iwspółczesność pokazuje genezę, rozwój oraz współczesne sposoby istnienia ewaluacji edukacyjnej wdwóch jej postaciach: jako praktyki nieodłącznie związanej zdziejami naszego gatunku oraz jako grupy nurtów, podejść iteorii istniejących wramach dyscypliny akademickiej powstałej wlatach 50. ubiegłego stulecia wStanach Zjednoczonych. Wten sposób chcę zaprzeczyć obecnej ...
40,80 zł
48,00 zł
(-15%)
Wysyłamy w:
48-72h
Terapia schematów stworzona przez doktora Jeffreya E. Younga to nowatorskie podejście terapeutyczne wywodzące się z tradycyjnego nurtu poznawczo-behawioralnego. Łączy aspekty terapii poznawczo-behawioralnej z innymi modelami terapeutycznymi, między innymi z teorią przywiązania, z koncepcją psychodynamiczną oraz z modelami terapeutycznymi skoncentrowanymi na emocjach. Celem terapii schematów jest pomoc pacjentom w rozpoznaniu ich ...
67,90 zł
79,90 zł
(-15%)
Wysyłamy w:
48-72h
Pedagogy is a discipline of theoretical and above all practical knowledge. This monograph contains both the first as well as the second approach concerning current research problems of Polish education in the field of labour pedagogy, special pedagogy, and social pedagogy. This tripartite division was used to organize the layout ...
28,60 zł
33,60 zł
(-14%)
Produkt chwilowo niedostępny
Oddajemy do rąk Czytelników najnowszy tom "Lubelskiego Rocznika Pedagogicznego" w całości poświęcony zagadnieniom wychowania resocjalizującego, analizowanego w kontekście probacji, penitencjarystyki, opieki zastępczej, diagnozy resocjalizacyjnej i niedostosowania społecznego. Wypowiadając się na temat wychowania resocjalizującego, mamy na myśli świadome i zorganizowane działania podejmowane przez pedagogów, wychowawców, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników służb społecznych ...
30,30 zł
35,70 zł
(-15%)
Produkt chwilowo niedostępny
Niniejsza książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt jak i chłopców w okresie dojrzewania przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.W prezentowanej pracy dążono do realizacji powiązanych ze sobą następujących celów:- usystematyzowania definicyjnego nieprzystosowania społecznego, które inaczej nazywane ...
29,60 zł
34,80 zł
(-14%)
Wysyłamy w:
48-72h
Na strone:
Sortuj według: TytulCenaData wydania
Sortuj wynik: RosnącoMalejąco
Status zamówienia: Możesz go sprawdzić tutaj! Wpisz numer, który otrzymałeś:
Newsletter
Dane kontaktowe
tel/fax: 42 231 39 01
e-mail: info@korob.pl